"In the end, we only regret the chances we didn't take."


Bij een coachingstraject word je professioneel ondersteund op maat van jouw behoeftes en situatie. Je word ondersteund bij het nemen van bepaalde keuzes en beslissingen. Een coachingstraject is een proces waarbij we op zoek gaan naar 'Wie ben ik?' , 'Wat kan ik?' , 'Wat wil ik?' en 'Waarom geraak ik niet waar ik wil geraken in het dagelijkse leven?' .


Voor een coachingstraject kan men gebruik maken van loopbaancheques. 


If you do what you have always done, you'll get what you have always gotten.

Hoe verloopt (loopbaan)coaching?


Via een individueel traject bekijk ik met jou wat je 'roadmap' is. Een 'roadmap' is een weg naar een bepaald doel, wat overeenkomt met bepaalde individuele waarden en normen ( wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik). Via oefeningen en opdrachten krijg je inzicht in je competenties, in jezelf en wat jij belangrijk of minder belangrijk vindt.


We stellen samen een persoonlijk ontwikkelingsplan op en een persoonlijk actieplan.

In je plan geef je aan welke stappen je moet ondernemen om je doel te bereiken.

Daarna overlopen we samen hoe je de begeleiding hebt ervaren en of er nog iets bijgestuurd dient te worden.


Eén van de onderdelen van je persoonlijk ontwikkelingsplan kan inhouden dat je een opleiding volgt. Deze opleiding kan je dan onder bepaalde voorwaarden betalen met opleidingscheques.

 

Aangezien ik beroepsgeheim heb, spreekt het vanzelf dat jouw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. 


Hoe cheques aanvragen?

Als je het statuut hebt als werknemer, zelfstandige of gepensioneerde,  kan je elke 6 jaar, 7 uur coaching volgen met loopbaancheques ( 1ste cheque 4uur, 2de cheque 3uur ).


Hoe bestel je de loopbaancheques :   


Ga naar de website van de VDAB. Daar kan je de cheques bestellen. 
Je neemt de loopbaancheque mee naar de afspraak of je kan deze ook doormailen naar contact@sandradelbeecke.be