Ik werk vanuit de invalshoek van integratieve psychotherapie. Dit is een combinatie van verschillende vormen van psychotherapie. 


Volgende hulpvragen kunnen aan bod komen :


-Trauma verwerken

-Stress/angst overwinnen

-Omgaan met verlies

-Depressie genezen

-Burn-out verwerken

-Zelfvertrouwen vergroten

-Verslaving overwinnen

-Psychotherapie kinderen

-Hypnotherapie


Ik maak onder andere gebruik van volgende methodieken :


-EMDR Therapie

-Emotional Freedom Technique ( EFT of Tapping Methode )

-Hypnotherapie

-Focusing Therapie

-Cognitieve Gedragstherapie

-Wandeltherapie

-Brainspotting

-Creatieve therapie


Het aantal en de frequentie van de sessies ( telkens 1 uur/sessie ) hangt af van de problematiek en het soort therapie ( psychotherapie of hypnotherapie ).