Zelfvertrouwen vergroten

Hoe wij over onszelf denken, onze basisovertuigingen en dus ook een positief of negatief zelfbeeld, ontstaat in de eerste jaren van ons leven.

Naast deze basisovertuigingen kunnen andere positieve of negatieve gebeurtenissen deze overtuigingen versterken of verzwakken.

Het zijn dus onze overtuigingen, wat wij bewust en onbewust over onszelf geloven, die de oorzaak zijn van een negatief zelfbeeld.


Belemmerende overtuigingen kun je zien als een computerprogramma of operating system wat nooit is vervangen of een update heeft ontvangen. Je werkt met Windows 1 terwijl er allang Windows 7 of 8 beschikbaar is.


Wil je meer zelfvertrouwen en je negatief zelfbeeld omzetten naar één die positief is, dan gaan we aan de slag om de belemmerende overtuigingen te identificeren die de oorzaak zijn van het gebrek aan zelfvertrouwen.

Dit kunnen overtuigingen zijn als: “Ik ben niet goed genoeg.”, “Er is iets mis met mij.” of “Ik ben machteloos.”

Vervolgens zetten we deze belemmerende overtuigingen om in krachtige positieve overtuigingen die vooruit helpen in plaats van dat ze tegenwerken.


Aangezien deze belemmerende overtuigingen zich voornamelijk in het onbewuste situeren, gaan we ze op een diep, onbewust niveau aanpakken. We gaan met andere woorden naar de 'wortel van het probleem'.


Wil jij terug helemaal goed in je vel zitten ?


Contacteer me.


Samen gaan we op weg naar een evenwichtiger leven !