Methodieken 

De gebruikte methodieken maken altijd deel uit van een therapeutisch traject.

Ik werk vanuit de methode van integratieve psychotherapie d.w.z. een combinatie van verschillende vormen van psychotherapie