(Loopbaan)coaching

Bij een coachingtraject word je professioneel ondersteund op maat van jouw behoeftes en situatie.

Je wordt ondersteund bij het nemen van bepaalde keuzes en beslissingen. Een coachingtraject is een proces waarbij we op zoek gaan naar ' wie ben ik?', 'Wat kan ik?', 'Wat wil ik?' en 'Waarom geraak ik niet waar ik wil geraken in het leven ?' 


Voor een coachingtraject kan je gebruik maken van loopbaancheques."If you do what you have always done, you'll get what you have always gotten.

Hoe verloopt (loopbaan)coaching ?

Via een individueel traject bekijk ik met jou wat jouw 'roadmap' is. Een 'roadmap' is een weg naar een bepaald doel, wat overeenkomt met bepaalde individuele waarden en normen.

Via oefeningen en opdrachten krijg je inzicht in je competenties, in jezelf en wat jij belangrijk of minder belangrijk vindt. 


We stellen samen een persoonlijk ontwikkelingsplan op en een persoonlijk actieplan.


Aangezien ik beroepsgeheim heb, spreekt het vanzelf dat jouw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.


"In the end we only regret the chances we didn't take."

Hoe cheques aanvragen ?

Je kan als werknemer, zelfstandige of gepensioneerde elke zes jaar zeven uur loopbaanbegeleiding volgen met loopbaancheques als je aan de voorwaarden voldoet. Je eerste cheque is goed voor vier uur begeleiding en je tweede voor drie uur. Je betaalt maar 45 euro voor een loopbaancheque. 


Op de website van de VDAB kan je de cheques bestellen : 


Bij ontvangst van de cheque, mail je deze door naar het volgend emailadres : contact@sandradelbeecke.be .