Overzicht afspraken binnen de praktijk

iBeste cliƫnt,


Ook in 2024 vind ik het belangrijk me te kunnen blijven inzetten voor een kwaliteitsvolle en professionele hulpverlening.

Dit kan echter enkel indien we samen een aantal afspraken maken en respecteren.


Daarom hieronder een samenvatting van een aantal punten waar ik belang aan hecht:


 • Privacy en beroepsgeheim:
  Het beroepsgeheim zorgt ervoor dat ik geen informatie uit je dossier kan bespreken met derden zonder jouw toestemming. Indien je dit aangewezen lijkt, dien je hiervoor een toestemmingsformulier te ondertekenen. De gegevens die ik verkrijg en verzamel, mogen enkel gebruikt worden in het kader van de hulpverlening. Ik respecteer hierbij de wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), waarbij inhoudelijke informatie en identificatiegegevens enkel geĆÆnventariseerd en bewaard worden in het kader van een kwaliteitsvolle dienstverlening.


 • Het maken, noteren en onthouden van afspraken zijn de verantwoordelijkheid van de cliĆ«nt, al wordt er wel een bevestigingsmail en herinneringsmail verstuurd door het agendasysteem.


 • Wanneer je niet aanwezig kan zijn op je afspraak, dien je deze minimaal 36u op voorhand te annuleren. Dit kan je zelf met behulp van de link in de herinneringsmail, telefonisch, per SMS of per mail. Wanneer je laattijdig annuleert, zal er een vergoeding aangerekend worden (zie verder). Deze regels zullen strikt gehanteerd worden. Dit is noodzakelijk gezien ook anderen mensen die beroep willen doen op hulpverlening en last-minute afmeldingen verhinderen dat een consultatie aan iemand anders aangeboden kan worden.


 • Bij ziekte dien je vĆ³Ć³r 8u30 telefonisch, via sms of mail te verwittigen dat je niet aanwezig zal zijn op de afspraak om te vermijden dat er een vergoeding aangerekend wordt. Wanneer je omwille van vb. ziektesymptomen niet tot in de praktijk kan komen, maar wel in staat bent om een consultatie te hebben, kan je kiezen je afspraak om te vormen naar een online afspraak.


 • Wanneer je zonder verwittiging niet aanwezig bent op je afspraak (no-show), zal er een verzuimvergoeding gestuurd worden. Bij niet-opdagen zonder verwittiging wordt een vergoeding van 60 euro in rekening gebracht. Bij laattijdige verwittiging wordt een vergoeding van 50 euro in rekening gebracht. 


 • De tarieven voor de begeleidingssessies gelden zowel voor online consultaties als consultaties in de praktijk.

  Klik hier voor de tarieven.


 • De betaling van consultaties gebeurt (ten laatste) op het einde van iedere consultatie, cash of met scannen van QR-code in een betaalapp. Overschrijving en bancontact zijn niet mogelijk, tenzij dit onderling werd overeengekomen.


 • De betaling van online consultaties dient ten laatste 36u voor de consultatie plaatsvindt, uitgevoerd te worden, tenzij ook hier persoonlijk andere afspraken rond gemaakt zijn. Indien er geen betaling ontvangen werd, wordt de consultatie geannuleerd (Behalve wanneer de afspraak last minute omgevormd wordt naar een online consultatie, zie boven. Dan dient de betaling zo snel mogelijk voor de aanvang van de consultatie te gebeuren). Je vindt de betaallink steeds in de bevestigingsmail.


 • Er blijft een toenemende vraag naar attesten voor werkgevers, de medisch adviseur, de arbeidsgeneesheer, .... Daarom ben ik genoodzaakt een bijdrage van 20 euro te vragen voor de attestering (uitgezonderd voor aanwezigheidsattesten). Attesten dienen minstens een week op voorhand aangevraagd te worden, aangezien ook hier enige tijd in kruipt.


 • Om een optimale begeleiding en zorg te garanderen, worden

  inhoudelijke/therapeutische vragen steeds tijdens een consultatie besproken. Telefonische consultaties en/of consultaties via e-mail, sms of een andere messenging-service zijn niet mogelijk. Korte vragen kunnen uiteraard wel gesteld worden tussen de consultatieafspraken in. Om te vermijden dat consultaties te vaak gestoord worden door telefonische oproepen, stel je je vraag best via e-mail.


 • Indien je een geheugensteuntje nodig hebt om tussentijds met de inhoud van de sessies aan de slag te kunnen, staat het je vrij een notitieboekje mee te nemen naar de sessie en de dingen die voor jou belangrijk zijn, te noteren. Het opnemen van sessies is niet toegestaan. Dit geldt zowel voor audio- als video-opnames.


 • Korte overlegmomenten (< 15 minuten) met andere betrokken hulpverleners of personen kunnen enkel indien deze personen ook aangeduid werden op de toestemmingsverklaring. Dit om de inhoud van je dossier te beschermen conform de regels van het beroepsgeheim. Uitgebreide overlegmomenten (> 15 minuten) of aanwezigheid bij een extern georganiseerd overleg kunnen enkel indien dit tijdig aangevraagd werd Ć©n de agenda dit toelaat en hiervoor gelden de tarieven vermeld op de website.

  Ik hoop op je begrip voor bovenstaande afspraken zodat ik een professionele begeleiding kan blijven garanderen. Samen bouwen we zo een brug naar de persoon die jij wil zijn en het leven dat voor jou waardevol is!


  Zorgzame groeten,
 • Sandra