Creatief Leven

Creativiteit

"Don't think. Thinking is the enemy of creativity.

It's self-conscious, and anything self-conscious is lousy.

You can't try to do things. You simply must do things."


"Denk niet. Denken is de vijand van creativiteit.
Het is zelfbewust en alles wat zelfbewust is, is waardeloos.
Je kunt niet proberen dingen te doen. Je moet gewoon dingen doen."


Ray Bradbury