PRAKTIJK

Sandra Delbeecke

BTW nummer BE 0598729926

Erkenningsnummer beroepsvereniging BNVIP : PT-19750000-190627

ECP-gecertifieerdAFSPRAKEN


Geluwe : dinsdag, donderdag en vrijdag : 10u-12u / 13u-16u / 17u-20u ter plaatse of online op deze dagen.

Koksijde : woensdag  : 10u-12u / 13u-19u ter plaatse of online op dinsdag, donderdag en vrijdag.Een afspraak kan via mail of via het contactformulier ( klik hiervoor hier ).

Indien je een afspraak wenst te annuleren, gelieve dit dan minstens 48uur op voorhand te doen.  

Soms loopt een dagschema niet helemaal zoals gepland en komen er onverwachtse zaken op je pad.  Annuleren en/of vragen tot verplaatsen van een afspraak kan altijd. Graag vraag ik om ten minste 48u op voorhand te verwittigen als je niet aanwezig kan zijn op je afspraak. Zo kan ik je plek doorgeven aan iemand anders. Bij overmacht (vb. ziekte of ongeval) kan je uiteraard op mijn begrip rekenen. In het andere geval, vraag ik een vergoeding van 60€.TARIEF en TEGEMOETKOMING


Tarieven individuele begeleiding psychotherapie( 1u):

Volwassenen, jongvolwassenen en kinderen (vanaf 6 jaar) :

Intakegesprek : 60€ per sessie ( + 10€ adm. kost )

Vervolgsessie individueel : 60€ per sessie


Tarieven individuele begeleiding Hypnotherapie ( 1u-1,5u ):

Volwassenen, jongvolwassenen :

120 € per sessie. Dit is inclusief audiobestanden en oefeningen om thuis verder aan de slag te gaan. Het is belangrijk dat je thuis zelf verder oefent zodat het effect van de therapie zo goed mogelijk wordt vastgelegd in je onderbewustzijn.Het tarief dient betaald te worden aan het einde van de sessie, hetzij cash, hetzij via payconic (geen bancontact). 


Tegemoetkoming via mutualiteiten :

Bepaalde mutualiteiten geven tegemoetkomingen in het kader van psychotherapie. Hierbij vind je de linken naar de diverse mutualiteiten die hieraan tegemoetkomen.

Volwassenen

Kinderen <18 jaar